Tiếng Việt

Tìm hiểu về các triệu chứng, cách chăm sóc và điều trị COVID-19, đồng thời tìm hiểu cách bảo vệ bản thân và gia đình quý vị khỏi COVID-19 bằng cách tiêm vắc-xin. Các nguồn thông tin sau bao gồm thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Sở Y tế Tiểu bang Washington (DOH) và Khu vực Y tế Quận Spokane (SRHD).

Nếu quý vị có thắc mắc về COVID-19, vui lòng gọi đến đường dây nóng của tiểu bang theo số 1.800.525.0127 và nhấn # hoặc gửi tin nhắn “Coronavirus” đến 211-211 để nhận thông tin và các tin tức cập nhật.